Stadnina Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o.

Dobrzyniewo 23, 89-311 Falmierowo

tel. 067 2863011, 067 2863012

 

z a t r u d n i

 

 

GŁÓWNEGO  SPECJALISTĘ  DS.  MECHANIZACJI

 

Wymagania:

-      wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o profilu mechanizacja rolnictwa;

-      znajomość problematyki z zakresu gospodarki paliwowej;

-      znajomość budowy i obsługi sprzętu rolniczego;

-      dyspozycyjność i zaangażowanie w wykonywaną pracę, lojalność, kreatywność;

-      kandydat powinien być osobą komunikatywną, zdolną do samodzielnego działania, posiadającą umiejętności planowania i zarządzania ludźmi;

-      dobra znajomość obsługi komputera;

-      prawo jazdy kat B i T.

 

List motywacyjny wraz z CV prosimy przesłać na adres Spółki, do dnia 20.05.2021 r.

 

Na oferty nie przyjęte odpowiedzi nie udzielamy.

 

 

Dokumenty do pobrania:

- Klauzula informacyjna

- Zgoda na przechowywanie danych kandydata na przyszłość