Stadnina Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o.

Dobrzyniewo 23, 89-311 Falmierowo

tel. 067 2863011, 067 2863012

 

z a t r u d n i

 

ZASTĘPCĘ KIEROWNIKA - BRYGADZISTĘ

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe lub średnie rolnicze;

- znajomość problematyki z zakresu zarządzania gospodarstwem oraz z zakresu nowoczesnych technologii uprawy roślin;

- dobra znajomość obsługi komputera;

- dyspozycyjność i zaangażowanie w wykonywaną pracę, lojalność, kreatywność;

- kandydat powinien być osobą komunikatywną, zdolną do samodzielnego działania, posiadającą umiejętności planowania i zarządzania ludźmi;

- prawo jazdy.

 

List motywacyjny wraz z CV prosimy przesłać na adres spółki do dnia  26.02.2021 r.

 

 

Na oferty nie przyjęte odpowiedzi nie udzielamy.

 

 

Dokumenty do pobrania:

- Klauzula informacyjna

- Zgoda na przechowywanie danych