Bydło

 

W Stadninie Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o. prowadzimy hodowlę bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko – fryzyjskiej odmiany czarno-białej.

Stan bydła wynosi – 2.390 sztuk, w tym 940 krów. W hodowli tej grupy zwierząt stawiamy na postęp genetyczny w zakresie cech mleczności z jednoczesnym doskonaleniem cech typu i budowy, ze szczególnym uwzględnieniem budowy wymienia i nóg oraz cech funkcyjnych. Do kojarzeń używamy nasienia buhajów pochodzenia zagranicznego, krajowego, nasienia seksowanego.

 W 2012 roku zastosowano  do inseminacji nasienie buhajów genomicznych, dzięki wdrożeniu badań naukowych, zatwierdzonych przez Ministra Rolnictwa pt. „Efektywność oceny genomicznej cech funkcyjnych bydła mlecznego”. Zastosowanie buhajów genomicznych pozwoliło sięgnąć po nową generację rozpłodników, niedostępnych do tej pory w Polsce. 

W celu poprawy warunków środowiskowych i dobrostanu zwierząt, Spółka zrealizowała wiele inwestycji, m.in. budowę nowych obór z halami udojowymi. Wyremontowano i zaadaptowano stare obiekty inwentarskie na nowoczesne jałowniki i wychowalnie cieląt z automatycznym pojeniem cieląt z możliwością kontrolowania dziennych przyrostów masy ciała. Zakupiła również nowoczesne wozy paszowe do żywienia bydła paszami pełnoporcjowymi (TMR).

W wyniku stałego doskonalenia cech użytkowych, przy jednoczesnej poprawie warunków środowiskowych, średnia wydajność mleczna krów wzrosła do 11.037 kg, przy 3,85 % tłuszczu i 3,20 % białka.

W roku 2003 oddaliśmy do użytku nowo wybudowany kompleks dwóch obór z halą udojową wyposażoną w dojarnię typu "rybia ość" 2 x 12 stanowisk, płytę obornikową i dwa zbiorniki na gnojówkę.W roku 2007 zakończyliśmy nową inwestycję: budowę obory wolnostanowiskowej na 249 stanowisk, z halą udojową wyposażoną w urządzenia udojowe typu "rybia ość" 2 x 10 stanowisk i wypajalnią cieląt na sto sztuk, budowę dwóch zbiorników na gnojówkę, budowę płyty obornikowej, remont jałownika na 300 szt.


W listopadzie 2008 roku zakończyliśmy modernizację obory uwiązowej w Gospodarstwie Dobrzyniewo na 120 stanowisk ze stołem paszowym pośrodku budynku.


O wysokiej wartości hodowlanej stada bydła świadczą wyniki osiągnięte na Krajowych i Regionalnych Wystawach Zwierząt Hodowlanych, gdzie od 1993 roku, czyli od czasu powstania Spółki, zdobyliśmy: 13 superczempionaty, 60 czempionaty, 45 wiceczempionaty oraz 159 złote medale.