STADNINA KONI W DOBRZYNIEWIE SPÓŁKA Z O.O.

REGON: 570110460
NIP: 764-005-45-34
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy
KRS – 0000036219
Kapitał zakładowy – 9.510.000,00 PLN


Dobrzyniewo 23
89- 311 Falmierowo
+ 48 67 286 30 11 /+ 48 67 286 30 12

Wyślij list. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*).